Всички Категории
Телефон за информация:

Инструменти за управление на лични данни

Тази страница ви предоставя инструментите за управление на вашите лични данни, които се съхраняват в нашия магазин
След отправяне на заявка ще ви бъде изпратен имейл с линк за потвърждаване,

Получаване на лична информация

Ще ви изпратим копие на всички ваши лични данни, които притежаваме.

Изтриване на данни

Вашите лични данни, включително акаунт и цялата свързана с това информация (бонуси, точки за награди, история на поръчки и т.н.), ще бъдат премахнати изцяло от нашия магазин. Ако данните все още са ни необходими, за да обработим вашата поръчка или да изпълним задълженията към вас по силата на договора между нас (връщане на продукт, връщане на пари и т.н.), няма да можем да удовлетворим такова искане.

Ограничете обработката на данни

Ограничаването на обработката на данни е алтернатива на изтриването на данни: ние ще продължим да съхраняваме вашите данни, но няма да ги обработваме, докато не премахнете ограничението. Няма да имате достъп до профила си, докато ограничението не бъде премахнато. Ако данните все още са ни необходими, за да обработим вашата поръчка или да изпълним задълженията към вас по силата на договора между нас (връщане на продукт, връщане на пари и т.н.), няма да можем да удовлетворим такова искане.

Отменете ограничението за обработка на данни

Ограниченията за обработка на вашите лични данни ще бъдат премахнати и ние можем да ги обработим.

Оттеглете съгласие

Оттеглянето на съгласие за обработка на вашите лични данни, събрани въз основа на съгласието (напр. За целите на директния маркетинг) означава, че ще спрем обработката на тези данни за цели, предоставени от съгласието и ако нямаме правни задължения към вас, например обработка на поръчки , всички ваши лични данни ще бъдат премахнати от нашия магазин (вашият акаунт и цялата свързана информация: бонуси, точки за награди, история на поръчките и т.н.)
Имейл адресът ще бъде използван за идентифициране на вашите лични данни в нашия магазин и за изпращане на код за упълномощаване.